Transfers-in-Europe.com
Terms and conditions CLOSE

 

Noteikumi un nosacījumi

1. Galvenie noteikumi

1.1.Sekojošie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz pasažieriem, kuri rezervē savus transfērus interneta vietnē www.transfers-in-europe.com


1.2. Piekļūstot, pārlūkojot un izmantojot www.transfers-in-europe.com  vai kādu no mājas lapas lietojuma neatkarīgu platformu un /vai aizpildot rezervāciju, jūs atzīstat un piekrītat, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis Noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti zemāk.


 1.3. Šī mājas lapa, tās konteksts un infrastruktūra, kā arī tiešsaistes transfēru rezervēšanas serviss, kas atrodas šajā mājas lapā un tiek piedāvāts šajā saitā, tiek kontrolēts un pieder www.transfers-in-europe.com.


1.4. Pasūtot jebkuru pārvadājuma pakalpojumu www.transfers-in-europe.com  Jūs slēdzat līgumu ar transfēra pakalpojumu sniedzēju, nevis ar www.transfers-in-europe.com .


2. Rezervācija


 2.1. Ja vienā rezervācija attiecas uz diviem vai vairākiem cilvēkiem vai rezervācija tiek veikta kādas trešās personas vārdā, persona, kas pērk rezervāciju (klients), tiek uzskatīts par visu ceļabiedru(Pasažieru) aģentu, un viņš akceptē www.transfers-in-europe.com Noteikumus un nosacījumus visu pasažieru vārdā.


2.2. www.transfers-in-europe.com centīsies izpildīt ierosinājumus, kas tiks izteikti, izmantojot īpašo pieprasījumu lodziņu, bet negarantē to.

 
2.3. Klients ir atbildīgs par to, ka transfēra rezervācijas brīdī tiek norādīta pareiza un derīga adrese, kurā viņš ir jāsagaida un līdz kurai jāaizved galamērķa vai sagaidīšanas pilsētā . Ja adrese ir nepilnīga vai neatbilst izvēlētajam maršrutam, pasažierus sagaidīs vai izlaidīs pie izvēlētās pilsētas (galamērķa vai sagaidīšanas pilsētas) galvenā Tūrisma biroja.


2.4. Klienta pienākums ir norādīt Pasažiera(ru) pilnu un derīgu mobilā telefona nummuru, ieskaitot starptautisko zvanu kodu. Pasažieris ir atbildīgs par saņemto ziņojumu pārbaudi savā kontakttelefonā 24 h pirms atpakaļceļa. Pulksteņa laiks, kādā šoferis ierodas pakaļ Pasažierim(iem)var mainīties atkarība no laika apstākļiem, satiksmes blīvuma u.c iemesliem. Ja nav iespējams sazvanīt mobilo kontakttālruni, tādēļ, ka tas nav derīgs, tad tā ir Klienta atbildība. Katras izmaiņas, kas tiks veiktas un attieksies uz sagaidīšanas laiku, tiks paziņotas sms veidā vai zvanot uz norādīto mobilo kontaktālruni.Ja nav iespējams sazvanīt ne mobilo, ne arī kūrorta tālruni, tad Pasažiera pienākums ir kontaktēties ar Transfēra servisa sniedzēju pa tālruņa numuru, kas norādīts Pasažiera transporta voučerā, lai apstiprinātu viņa sagaidīšanas laiku. Nespēja pārbaudīt īsziņas vai sakontaktēties ar Transfēra servisa sniedzējiem, ja kontaktpersona ir pieejama, var radīt situāciju, ka jūs nokavējat savu transfēra auto. Šādā gadījumā netiks izmaksāta kompensācija. Ja jūs esat norādījis pilnu un pareizu kontakttālruņa numuru, bet neesat saņēmis ziņojumu, šoferis jums ieradīsies pakaļ kā apstiprināts jūsu transporta voučerā.


2.6. Jebkuras rezervēšanas izmaiņas jāveic, izmantojot savu kontu  www.transfers-in-europe.com vai telefoniski vismaz 3 dienas pirms izejošā ceļojuma datuma. Visas izmaiņas ir atkarīgas no pieejamības, un tām var tikt piemērota administrācijas maksa.  www.transfers-in-europe.com centīsies ievērot izmaiņu lūgumu, bet tas netiek uztverts kā pienākums.


3. Cenas un maksājumi


3.1. Maksājums jāveic rezervēšanas laikā .48 stundu laikā   www.transfers-in-europe.com jums izsūtīs apstiprinājumu par rezervācijas saņemšanu. Ja  www.transfers-in-europe.com spējs sniegt jums pakalpojumu, tad Klientam tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts (Transporta voučers). Ja  www.transfers-in-europe.com  nebūs spējīgs sniegt pakalpojumu, tad Klientam tiks nosūtīts rezervācijas atcelšanas e-pasts. Visi maksājumi par rezervāciju tiks atmaksāti tajā pašā valūtā, kas izmantota maksājuma veikšanai, ja to atceļ  www.transfers-in-europe.com dēļ. Apstiprinājums par saņemtu rezervāciju vēl nav nav derīga biļete.


3.2. Apstiprinājuma e-pasts (transporta voučers) ir biļete.Tā ir jāuzrāda Transfēra servisa pārstāvim vai pakalpojuma sniedzējam gan turpu, gan atpakaļceļā.


4.Transfērs


 4.1. Pasažieri var ņemt līdzi katrs vienu bagāžas vienību, piemēram koferi, somu vai tamlīdzīgu bagāžu. Katrs klients, kurš ceļo uz sēpošanas kūrortiem var ņemt līdzi vienu slēpju vai snovborda somu. Visas papildus bagāžas vienības ir jānorāda jau reģistrācijas brīdī. www.transfers-in-europe.com patur tiesības iekasēt samaksu par papildus bagāžas vienībām, vai patur tiesības iekasēt piemaksu par virsnormas bagāžu, vai atteikties pārvadāt liekās pozīcijas.


4.2. Autotransporta izskats, modelis un tips , ko www.transfers-in-europe.com izmanto transfēra pakalpojumiem, var atšķirties no tiem, kas redzami attēlos www.transfers-in-europe.com mājas lapā.


4.3. Visi www.transfers-in-europe.com transportlīdzekļi ir pilnībā apdrošināti attiecībā uz pasažieru un trešo personu tiesībām, kā to paredz vietējā likumdošana. Neskatoties uz to, ka pārvadātājs pret pasažiera bagāžu attiecas ar vislielāko rūpību un ievēro visus vajadzīgos nosacījumus, kompānija nekāda ziņā nevar uzņemties atbildību par klienta bagāžas nozaudēšanu vai tai nodarītajiem kaitējumiem. Pasažieriem ir ieteicams iegādāties savu ceļojumu apdrošināšanu.

4.4. Pasažieriem nav atļauts ienest www.transfers-in-europe.com  transportā alkoholiskos dzērienus ar mērķi tos tur lietot.


4.5. www.transfers-in-europe.com patur tiesības (un deliģē šīs tiesības Transfēra servisa sniedzējiem ) atteikt pārvadāt jebkuru personu, kas domājams, atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā un/vai kura uzvedība var nodarīt kaitējumu vadītājam, autotransportam un/vai pārejiem pasažieriem vai braucējiem.


4.6. Nevienā no transporta veidiem nav atļauta smēķēšana.


 4.7. Ja transfērs ir iegrāmatots un pasažieris (-i) varētu aizkavēties, vadītājs pagaidīs 90 minūtes bez maksas, pēc šī laika pasažieris(i) var uzskatīt, ka ir nokavējusi savu transfēru. Šajā gadījumā kompensācija nav pieejama. Papildus gaidīšanas laiku var sarunāt, sazinoties iepriekš ar šoferi pa tālruņa numuru, kas norādīts jūsu transporta voučerā. Papildus gaidīšanas maksa ir 20 eiro stundā vai arī par stundas daļu, kas ir atkarīgs no transfēra pakalpojumu sniedzēja iespējām. Gadījumā, ja ir paredzama kavēšanās, pasažiera (-u) pienākums ir sazināties ar auto vadītāju cik ātri vien iespējams un par to paziņot.
   

5. Rezervācijas atcelšana

! Lūgums rezervāciju veikt tikai gadījumā, ja esat pārliecināts un nopietni plānojat braucienu, lai sev neradītu zaudējumus, kas saistīti ar maksājumu karšu apstrādi, pasūtījuma apstrādi un Pārvadātāja ieturēto rezervācijas maksu, kas netiek atgriezts.

Rezervācijas atcelšana notiek pa e-pastu, izmantojot jūsu www.transfers-in-europe.com kontu, un tiek apstiprināta ar e-pastu. Ja rezervācijas atcelšanas apstiprinājums neseko, Klienta pienākums ir kontaktēties ar www.transfers-in-europe.com pa tālruni + 37129277647. Rezervāciju jāatceļ 4 un vairāk dienas pirms plānotā ceļojuma. Rezervācijas atcelšanas gadījumā Klientam vai Pasažierim izmaksā par transfēru rezervāciju izdoto summu.


Samaksātās summas atmaksas apjoms atkarīgs no sekojošiem nosacījumiem:


-            rezervācijas atteikums izdarīts mazāk kā 3 dienas līdz ceļojumam – atmaksāti tiek 10% no summas

-            rezervācijas atteikums izdarīts no 3-9dienām līdz ceļojumam – atmaksāti tiek30% no summas.

-            rezervācijas atteikums izdarīts no 10-29dienām līdz ceļojumam- atmaksāti tiek 50%no summas.

-            rezervācijas atteikums izdarīts vairāk kā30 dienas līdz ceļojumam- atmaksāti tiek80% no summas.

 
www.transfers-in-europe.com patur tiesības jebkurā brīdī atsaukt rezervācijas pakalpojumu, ja kļūst zināms, ka transfēru nebūs iespējams veikt sakarā ar nespēju pildīt Klienta prasības.

 
6. Atbildības nodošana pakalpojuma sniedzējam

6.1. Transfēra pakalpojumu sniedzējs centīsies veikt pasažiera (-u) transfēru uz galamērķi maksimāli komfortabli, transporta voučerā norādītajā laikā. Taču transfēra pakalpojumu sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību, par neparedzamiem apstākļiem, kas var ietekmēt transfēra pakalpojumu veicēja pienākumus. Turpmāk sniegti piemēri par apstākļiem, kas nav mūsu kontrolē (šis saraksts nav pilnīgs):

 

§Nelaimes gadījumi, kas izraisa autotransporta kavēšanos.

 

§Ierobežota transporta piekļuve.

 

§Ārkārtas nelabvēlīgi laika apstākļi

 

§Pakļaušanās vietējās varas pārstāvjiem

 

§Vandālisms un/vai terorisms

 

§Neparedzama aizkavēšanās ceļā

 

§Kolektīva rīcība, ko veic trešās personas

 

§Citi apstākļi ārpus mūsu kontroles

 
6.2. Ja transfēra dienā Transfēra pakalpojumu sniedzējs kādu ārkārtas iemeslu dēļ nevar nogādāt Pasažieri(us) nepieciešamajā vietā transporta voučera norādītajā laikā, tad tiks piedāvāts līdzvērtīgs vai augstākas klases transports līdz transporta voučerā norādītajai vietai.  Sliktāka transporta piedāvājuma gadījumā, jums tiks kompensēta starpība.
     

7.Privātums

 
Nepieciešams saglabāt visu informāciju saskaņā ar likumu jebkurā attiecīgajā jurisdikcijā, ka arī informāciju par jūsu vārdu un e-pasta adresi, lai pabeigtu rezervāciju ar attiecīgo transfēra pakalpojumu sniedzēju. www.transfers-in-europe.com piekrīt neizpaust Jūsu personīgo informāciju trešajām pusēm bez jūsu piekrišanas.

 
8.Dažādi

 
8.1. Nekas nevar ietekmēt patērētāju likumīgās tiesības.


8.2. ______ Likums regulē šos nosacījumus visos aspektos.